"Ett exklusivt märke är ingen garanti för att ingredienserna är bättre."

Här följer en lista med några av de vanligast förekommande ingredienser, som vi av olika anledningar inte använder. Många av dessa ingredienser är inte på något sätt skadliga för huden. Andra ingredienser kan vara skadliga, beroende på i vilken koncentration och sammanhang de används.

Listan som presenteras är ingen förbudslista över ingredienser, utan innehåller ingredienser som vi anser vara tvivelaktiga, t.ex. ingredienser som tas från djur. Det är upp till dig att skapa dig en egen uppfattning om vilka ingredienser du vill att dina hudvårdsprodukter skall innehålla. Ingredienserna i listan har en källangivelse, så att du själv kan studera vidare och skapa dig en egen uppfattning.

Det finns många olika namn på mineralolja här är några:

Mineralolja
Vaselin
Paraffin
Petroleum
Mineral Oil
Vaselin Oil
Paraffin Oil
Medicinsk vitolja
Oleum Petrolen
E 905
Oleum Vaselini
Liwuid Paraffin
Paraffinum
Petrolatum


Lär er vända på flaskorna!

Fraktioner destillation av Mineralolja
Då ligger Råvaror till kosmetikaidustrin på 250 C ! Med DIESEL!